Christmas Gifts - logická hra zdarma

Na celou obrazovku

Na počítačích můžete pomocí kláves se šipkami posunout dárky nahoru, dolů, doprava nebo doleva. Myš lze také použít přidržením pravého nebo levého tlačítka a pohybem ve směru, kterým se mají dárky pohybovat. U dotykových zaříz

Vytvořte dokonalý vánoční dárek v této snadno hrané vánoční logické hře. Jednoduše posuňte dary svisle nebo vodorovně, aby se stejný druh darů dostal do sebe. Jakmile dojde ke srážce dvou dárků stejného typu, vytvoří se upgradovaný dárek. Pokračujte v posuvném pohybu, dokud nevytvoříte nejlepší vánoční dárek nebo nevybijete mezery. Christmas Gifts je online html5 hra zdarma.