Water the Village - logická hra zdarma

Na celou obrazovku

Klepnutím nebo klepnutím přesunete potrubí

Vydejte vodu lidem do města položením nějaké dýmky. Water the Village je online html5 hra zdarma.